Xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm hành chính tốt nhất cả nước

(Baothanhhoa.vn) – Sáng 9 – 10, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm hành chính tốt nhất cả nướcĐồng chí Nguyễn Đình Xứng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thi – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Sau 3 năm đi vào hoạt động, công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện nghiêm túc, bảo đảm nhanh chóng, công khai, minh bạch, không còn tình trạng sách nhiễu, hách dịch của cán bộ, công chức đối với tổ chức, cá nhân.

Việc giám sát, theo dõi, đôn đốc giải quyết TTHC được trung tâm thực hiện hằng ngày nên các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đã nâng cao trách nhiệm trong giải quyết TTHC, bảo đảm tiến độ và thời hạn trả kết quả, hạn chế tối đa tình trạng giải quyết quá hạn.

Tất cả các TTHC thực hiện tại trung tâm được thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống thông tin “một cửa” điện tử, bảo đảm việc giải quyết TTHC công khai trên môi trường mạng, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong tra cứu quá trình giải quyết TTHC và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ. Danh mục TTHC được niêm yết công khai, chính xác và đầy đủ (cả bản giấy và bản điện tử) theo quy định.

Tổ chức, cá nhân đến trung tâm được đón tiếp chu đáo, văn minh, lịch sự và được hỗ trợ tối đa về các dịch vụ thiết yếu như photo hồ sơ miễn phí, trả kết quả tận nhà, được hướng dẫn chi tiết về các loại giấy tờ liên quan đến TTHC…

Xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm hành chính tốt nhất cả nướcGiám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị.

Từ ngày 28 – 11 – 2017 đến ngày 30 – 9 – 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 164.774 hồ sơ TTHC. Trong đó, hồ sơ giải quyết trước hạn là 90.052 hồ sơ; hồ sơ giải quyết đúng hạn là 63.419 hồ sơ; hồ sơ giải quyết quá hạn là 876 hồ sơ (trong đó hồ sơ quá hạn đã giải quyết là 866 hồ sơ, hồ sơ quá hạn đang giải quyết là 10 hồ sơ); hồ sơ đang giải quyết trong hạn là 4.117 hồ sơ; hồ sơ chờ bổ sung là 724 hồ sơ; hồ sơ tổ chức, công dân xin rút hoặc trả lại là 5.586 hồ sơ.

Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, trung tâm đã bố trí 1 quầy làm việc để Bưu điện tỉnh tiếp nhận, chuyển phát kết quả cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu. Qua 3 năm thực hiện, Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận 11.118 hồ sơ và chuyển trả kết quả 28.953 hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 từ ngày 16 – 9 – 2019 đến ngày 30 – 9 – 2020 là 13.127 hồ sơ.

Xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm hành chính tốt nhất cả nướcĐại diện lãnh đạo Sở Công thương thảo luận tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong 3 năm qua. Đồng thời chỉ ra những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, đó là: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt cao nhưng vẫn còn hồ sơ quá hạn, tập trung chủ yếu ở các thủ tục liên thông cần nhiều cơ quan tham gia giải quyết; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ở mức độ 3 và 4 còn thấp; người dân còn tâm lý e ngại khi gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt danh mục TTHC thực hiện theo quy trình “4 tại chỗ” tại trung tâm nhưng chưa triển khai thực hiện được.

Các đại biểu cũng đã đề xuất một số giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trung tâm trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là mô hình mới nhưng hoạt động rất hiệu quả, mang lại nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp. Hoạt động của trung tâm được xem là bước đột phá trong công tác cải cách hành chính của tỉnh trong cả nhiệm kỳ. 3 năm qua, Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc giảm thời gian, giảm chi phí, tăng ứng dụng công nghệ thông tin, tăng công khai minh bạch và tăng trách nhiệm trong giải quyết TTHC, được người dân và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm hành chính tốt nhất cả nướcĐồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu kết luận hội nghị.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đề nghị cần tập trung xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trở thành một trong những trung tâm hành chính tốt nhất cả nước. Trung tâm phải là đầu mối chính chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát, tổng hợp kết quả giải quyết TTHC.

Để thực hiện mục tiêu đến năm 2025 có 90% các loại thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4, tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt từ 75% trở lên, Trung tâm cần tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch hằng năm về thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; theo dõi, đôn đốc, đưa ra giải pháp để đạt được mục tiêu đề ra; hằng năm tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện.

Ngoài nhiệm vụ đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm cần phải có đánh giá độc lập về tình hình, kết quả giải quyết TTHC của từng sở, ngành trên cơ sở tham khảo một cách khách quan ý kiến của người dân, doanh nghiệp đã giải quyết TTHC để làm cơ sở chấm điểm cho các sở, ngành.

Đồng chí chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho trung tâm và nghiên cứu các quy định của pháp luật để chuyển bộ phận kiểm soát TTHC từ Phòng Kiểm soát TTHC nội chính, Văn phòng UBND tỉnh sang Trung tâm.

Các sở chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh rà soát những phần mềm không tương thích với phần mềm của trung tâm để phối hợp làm việc với các Bộ, tạo sự kết nối liên thông trong giải quyết TTHC.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành tuyệt đối không được quay vòng hồ sơ và phải thực hiện nghiêm phương châm “4 tăng, 2 giảm, 3 không”. Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu bố trí thêm diện tích, bảo đảm cho trung tâm hoạt động hiệu quả.

Theo: Baothanhhoa.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *