Ngân hàng ‘0 đồng’ lỗ chồng lỗ

(VTC News) – Kết quả kiểm toán hoạt động ngân hàng cho thấy tình hình tài chính của ba ngân hàng “0 đồng” ngày càng khó khăn, lỗ lũy kế tiếp tục tăng.

Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, 3 ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước mua bắt buộc (với giá 0 đồng) tiếp tục rơi vào thua lỗ.

Cụ thể, năm 2018 lỗ lũy kế của Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank) là 15.412 tỷ đồng, Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (CBBank) là 29.755 tỷ đồng, Ngân hàng Dầu khí toàn cầu (GPBank) là 13.380 tỷ đồng.

Đến năm 2019 lỗ lũy kế của các ngân hàng này tăng lên lần lượt là 17.971 tỷ đồng, 31.681 tỷ đồng và 16.280 tỷ đồng.

Ngân hàng ‘0 đồng’ lỗ chồng lỗ - 1

Tính đến 2019, Ngân hàng Dầu khí toàn cầu (GPBank) lỗ luỹ kế 16.280 tỷ đồng.

Ngoài ra, đến tháng 9/2020 vẫn chưa có phương án cơ cấu khả thi được phê duyệt đối với 3 ngân hàng này dù tình hình tài chính của các ngân hàng này ngày càng khó khăn, lỗ lũy kế tiếp tục tăng.

Vẫn theo báo cáo, thời gian qua nhiều tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng vượt mức cho phép của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, Ngân hàng TMCP Đại Chúng (PVCombank) 13.656 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) 8.654 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) 3.153 tỷ đồng; Ngân hàng Shinhan Bank 132 tỷ đồng; Ngân hàng Mizuho Hồ Chí Minh 192 tỷ đồng; Ngân hàng Busan – Chi nhánh TP.HCM 83 tỷ đồng; Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga 69 tỷ đồng.

Hoạt động mua bán nợ xấu theo giá thị trường của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam còn hạn chế. Đến 31/12/2019 tổng số nợ xấu mua bằng nguồn vốn không phải trái phiếu đặc biệt (hay mua nợ theo giá thị trường) là 3.599 tỷ đồng, chỉ chiếm 3,25% tổng số nợ mua bằng trái phiếu đặc biệt là 110.694 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, năm 2020, Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán 169 cuộc kiểm toán. Trong đó, 158 cuộc kiểm toán được lập từ đầu năm và điều chỉnh, bổ sung trong năm theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ và đề nghị của các đơn vị có liên quan.

Trong điều kiện khó khăn của dịch bệnh COVID-19 nhưng đến 30/9/2020, toàn ngành đã triển khai 147/184 đoàn kiểm toán theo kế hoạch, kết thúc kiểm toán 114/147 đoàn kiểm toán (đạt 77,5% số cuộc đã triển khai), phát hành 98 báo cáo kiểm toán. Đến 30/11/2020 toàn ngành sẽ hoàn thành tất cả các cuộc kiểm toán theo kế hoạch và phát hành 100% báo cáo kiểm toán trước 31/01/2021.

Tính đến 30/9, tổng hợp kết quả xử lý tài chính là 52.970 tỷ đồng, trong đó tăng thu 3.074,5 tỷ đồng, giảm chi ngân sách nhà nước 10.700 tỷ đồng, kiến nghị khác 39.195,5 tỷ đồng.

Theo:vtc.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *