Điều chỉnh cao tốc Bắc – Nam đoạn quốc lộ 45 – Nghi Sơn

Quyết định của Bộ GTVT đã điều chỉnh một số nội dung đã phê duyệt tại Quyết định 2226 ngày 7/10/2018 cho phù hợp với phương thức đầu tư đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 1213 ngày 4/2/2021 và Nghị quyết 26 ngày 1/3/2021 của Chính phủ, đồng thời cập nhật một số nội dung cho phù hợp với thời điểm, điều kiện thực tế thự hiện và các quy định hiện hành.
Theo đó, Bộ GTVT đã thực hiện cập nhật, điều chỉnh một số giải pháp thiết kế và thiết kế cơ sở của dự án cho phù hợp với điều kiện thực tế thực hiện. Hình thức đầu tư được điều chỉnh từ đối tác công tư sang đầu tư công với tổng mức đầu tư khoảng 5.534 tỷ đồng, gồm: Chi phí xây dựng và thiết bị 3.193,2 tỷ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư 1.494 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác 328,8 tỷ đồng; chi phí dự phòng (không bao gồm GPMB) 518,3 tỷ đồng. Thời gian xây dựng dự án khoảng 2 năm, hoàn thành năm 2023.
Cùng với đó, Bộ GTVT giao Ban quản lý dự án 2 xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các công việc của dự án và tổ chức quản lý đáp ứng kế hoạch tiến độ; Quản lý chặt chẽ việc thực hiện và chi phí đầu tư xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, Ban Quản lý dự án  2 tiến hành rà soát, xác định nhu cầu kế hoạch vốn cần bố trí năm 2021 và dự kiến, đề xuất kế hoạch vốn các năm tiếp theo để báo cáo Bộ GTVT nghiên cứu bố trí vốn cho phù hợp.
Ban Quản lý Dự án 2 cũng có trách nhiệm khẩn trương nghiên cứu phương án thu hồi vốn của dự án đảm bảo phù hợp với phương án tổng thể của tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo: kinhtedothi.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *