Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII: Biến quyết tâm thành hành động

Kinhtedothi – “Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp, tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ và Nhân dân TP tiếp tục phấn đấu, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững”, đó là một trong những nội dung được Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh khi bế mạc Đại hội. Đồng thời cũng thể hiện những quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP trong việc sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Từ thành công của Đại hội, với những văn kiện được thông qua, đã kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, niềm tin, sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, Nhân dân Hà Nội đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước trong thời kỳ mới. Với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, 5 định hướng lớn, 3 khâu đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho giai đoạn 2020 – 2025, hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 thể hiện ý chí, khát vọng to lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP để Thủ đô phát triển, vươn lên mạnh mẽ.Nhưng để hiện thực những khát vọng này, thách thức đặt ra với Hà Nội cũng không hề nhỏ khi việc cạnh tranh giữa Hà Nội và các TP lớn trong khu vực được dự báo sẽ quyết liệt hơn. Việc Hà Nội phải nỗ lực, cố gắng hơn, trước hết là tự vượt lên chính mình là đòi hòi được đặt ra. Cùng với đó, còn nhiều vấn đề người dân mong muốn TP quan tâm giải quyết từ hạ tầng, môi trường, đến đời sống người dân, phát huy và bảo tồn văn hóa… Để từ đó, tiếp tục tạo ra những dấu ấn nổi bật hơn nữa trong kinh tế, văn hóa, xã hội; để diện mạo đô thị, nông thôn có bước chuyển biến mới, ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp hơn, khang trang, hiện đại hơn; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng cải thiện, nâng cao…Như nhiều ý kiến hướng về Đại hội đã nhận định, nếu Đại hội đã xác định được một Nghị quyết đúng, bám sát thực tiễn, trong đó rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và những giải pháp khả thi để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện là điều căn cốt nhất. Để cụ thể hóa mục tiêu, biến quyết tâm thành hành động, Đảng bộ Hà Nội dự kiến sẽ có 10 chương trình công tác lớn để triển khai thực hiện trong 5 năm tới. Trong đó có những chương trình mới, lần đầu được xác định như về an sinh xã hội, chỉnh trang đô thị… Đi liền với chương trình tổng thể là rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp, xây dựng các đề án cụ thể… Đó là những bước quan trọng để hiện thực các mục tiêu.Dù trên chặng đường phát triển sắp tới, chắc chắn TP vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề mới nảy sinh, nhiều khó khăn, thách thức mới chưa lường trước. Chính vì vậy, để Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII sớm được triển khai trong thực tiễn, một trong những nội dung được Bí thư Thành ủy nhấn mạnh và cũng là gửi gắm của người dân TP, là cùng với việc bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa, triển khai đồng bộ Nghị quyết, mỗi cán bộ, đảng viên, các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cấp phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp phát triển của Thủ đô và cả nước.Đồng thời, việc tiếp tục sáng tạo, đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, điều hành, gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị; phát huy tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực về trí tuệ, con người, tiềm năng, lợi thế của Thủ đô… cũng sẽ tạo thêm động lực mới và những chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực để Hà Nội phát triển nhanh và bền vững.Từ những kết quả của Đại hội, sự đoàn kết, đồng lòng, chung sức của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, những mục tiêu, giải pháp đã rõ, cùng với quyết tâm cao và nỗ lực lớn để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, chắc chắn Hà Nội sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục bồi đắp thêm những thành tựu đã có.

Theo: kinhtedothi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *