Có phải sửa thông tin trên “sổ đỏ” khi đổi sang CCCD gắn chíp?

Hiện ngành công an đang quyết liệt triển khai kế hoạch cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp cho người dân. Điều được nhiều người quan tâm hiện nay là khi đổi sang CCCD gắn chíp có phải sửa thông tin trên “sổ đỏ”?

Khoản 14 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên; xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp đồng thời với thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.

Như vậy, việc thay đổi số chứng minh nhân dân (CMND) hoặc CCCD theo nhu cầu của người sử dụng đất. Nghĩa là, khi được cấp CCCD gắn chíp nếu số thẻ được cấp khác với số trong Giấy chứng nhận đã cấp thì người dân có quyền yêu cầu thay đổi.

Có phải sửa thông tin trên "sổ đỏ" khi đổi sang CCCD gắn chíp? ảnh 1
Người được cấp CCCD gắn chíp không bắt buộc thay đổi số CMND hoặc CCCD trong “sổ đỏ”

Ngoài ra, theo Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định người sử dụng đất được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất khi có các điều kiện:

Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013; Đất không có tranh chấp; Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; Trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, khi số CMND hoặc CCCD có thay đổi mà người sử dụng đất không thay đổi thông tin trong Giấy chứng nhận thì người dân cũng không bị hạn chế quyền chuyển nhượng, tặng cho nhà đất.

Về hồ sơ, thủ tục xác nhận thay đổi số CMND/CCCD, theo khoản 6 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, hồ sơ nộp khi xác nhận thay đổi thông tin về số CMND/CCCD trên Giấy chứng nhận gồm các giấy tờ: Đơn đăng ký biến động theo Mẫu số 09/ĐK; Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; Bản sao thẻ CCCD gắn chip.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu có thể nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; nơi chưa có Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thì nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Tại địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thì người dân nộp tại bộ phận một cửa theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Như vậy, khi người dân được cấp CCCD gắn chíp không bắt buộc phải thay đổi số CMND hoặc CCCD trong “sổ đỏ”.

Tuy nhiên, nếu có nhu cầu làm CCCD gắn chip, công dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD: Cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an; của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương; Cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết.

Theo: anninhthudo.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *