Chuẩn bị kỹ các phương án ứng phó theo từng cấp độ dịch bệnh

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 191/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 vào ngày 16-7-2021.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách bộ, ngành, lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các bộ trưởng, thủ trưởng trong lĩnh vực theo dõi thực hiện nghiêm, có hiệu quả nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao trong phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến phòng, chống dịch.

Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ở trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo thực hiện hỗ trợ phòng, chống dịch tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội; thành lập các tổ công tác chuyên trách, thường trực phòng, chống dịch, phân công người có đủ thẩm quyền và trách nhiệm trực 24/24 giờ, kịp thời xử lý các vấn đề đột xuất, phát sinh liên quan đến công tác phòng, chống dịch. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm xây dựng kịch bản cao hơn để không bị động, lúng túng khi có tình huống xấu hơn; chuẩn bị kỹ các phương án ứng phó theo từng cấp độ dịch bệnh có thể xảy ra (100 ngàn ca mắc, 200 ngàn ca mắc, 300 ngàn ca mắc)…

Theo: baomoi.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *