Category Archives: Người lao động

Thưởng tết: Người hơn 1 tỉ, người được 1 triệu

  Nhiều người lao động lo lắng khi thu nhập trong năm giảm và chắc [...]

Thủy điện xả lũ, 1 phụ nữ “chết đứng” nhìn 5 tỉ đồng trôi sông

Thủy điện xả lũ với lưu lượng lớn đã cuốn phăng 20 lồng bè nuôi [...]