3.159 sinh viên được hưởng học bổng khuyến tài, khuyến học

Theo Hội Khuyến học thành phố Hồ Chí Minh, qua 20 năm thực hiện Học bổng khuyến tài – Học bổng 1&1 (giai đoạn 1999-2020), chương trình đã trao tặng học bổng cho 2.730 sinh viên trong suốt quá trình học đại học, với tổng số tiền trên 26 tỷ 600 triệu đồng. Riêng năm học 2020-2021, quỹ sẽ tặng học bổng cho 429 sinh viên, với tổng số tiền hơn 1 tỷ 800 triệu đồng.

UBND thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, các chương trình học bổng khuyến tài, khuyến học của Hội Khuyến học thành phố Hồ Chí Minh đã qua 20 năm kết nối những trái tim nhân hậu, tạo dựng một chương trình học bổng thắm đượm tình yêu thương là mô hình nhân văn, huy động được sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân, tạo điều kiện góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho thành phố, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững cho xã hội và góp phần tích cực cho công cuộc khuyến học, khuyến tài, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố học tập.

Theo: hanoimoi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *